نوشتن استراتژی جستجو برای مقالات مروری ابزار مورد نیاز برای جستجو در موتورهای جستجو مثل پابمد (PubMed)، اسکوپوس (Scopus)، آی اس آی (Web of Science/WOS/ISI)، کاکرین (Cochrane) و غیره یک سرچ استراتژی مشخص و هدفمند می باشد تا دارای حساسیت و ویژگی بالا باشد و حداقل 60 درصد موارد یافت شده به موضوع مورد مطالعه مربوط بوده باشند. لذا قبل از سرچ می توانید با مشاوره دریافتی نسبت به این مورد اقدام نمایید تا کارهای سرچ را بر این موسسه پژوهشی محول نمایید و EndNote خروجی را دریافت نمایید. برای ثبت در PROSPERO و همچنین در بخش مواد و روش ها (Methods and materials) و تحلیل های متاانالیز/مرور نظام مند(Systematic review/Meta-analysis) بطور تکست یا بصورت یک فایل مکمل (Supplementary file) نوشتن سینتکس (Syntax) جستجو ضروری می باشد.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات