انجام اصلاحات (Revisions) درخواستی از مجلات: پس از سابمیت مقاله به ژورنال های معتبر و ارسال نظرات داوران، محققین محترم می توانند بصورت گام به گام (Step by step) از خدمات مشاوره آنلاین(Online) این مرکز برخوردار شوند و بدین صورت شانس پذیرش (Accept) مقالات علمی محققین گرامی افزایش می یابد.

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات