ثبت پروتکل متاآنالیز در پروسپرو (PROSPERO International Prospective Register of Systematic Reviews) امروزه ثبت مرور نظام مند/تحلیل افزوده (Systematic review/Meta-analysis) در PROSPERO برای چاپ در مجلات معتبر ضروری می باشد و قبل از شروع برای استخراج (Extraction) اطلاعات از مقالات، باید برای دریافت کد PROSPERO اقدام شود. این مرکز با دریافت اطلاعات کلی از موضوع مورد مطالعه نسبت به ثبت این مورد اقدام می نماید. لازم بذکر است در این پایگاه ثبت Scoping reviews و literature scans پذیرش نمی شود. هم برای مطالعات انسانی و حیوانی شرایط ثبت در PROSPERO فراهم می باشد. موضوع تکراری غالبا ختم به Reject می شود مگر اینکه دلیل کافی برای انجام داشته باشید مثلا وقتی بمباران اطلاعات جدید در مورد موضوع مورد مطالعه حس شود، فاصله مشخص از چاپ متاآنالیز مشابه (حدودا 3 الی 5 سال) رعایت شود، و انجام متاآنالیز با عنوان Updated meta-analysis

لطفا مشخصات و توضیحات را با دقت و کامل وارد کنید.

ثبت سفارش

  • نام یا شناسه معرف و یا روش آشنایی با مدورایت (برای مثال گوگل، تلگرام و …) وارد کنید
  • فایل ها را به اینجا بکشید

ترجمه

ترجمه تخصصی علوم پزشکی

متاآنالیر

انجام آنالیزهای متاانالیز

ارسال مقاله

مشاوره در سابمیت مقاله

استخراج مقاله

مشاوره اصول مقاله نويسی

ویراستاری

ویرایش مقاله ترجمه شده

پارافریز

بررسی پلاجریسم و پارافریز

آنالیز آماری

آنالیز آماری ساده و پیشرفته

حجم نمونه

تعیین حجم نمونه مطالعات